fbpx
2.2 C
Vaslui
vineri, 27 ianuarie, 2023

SCANDAL… Plecarea lui Sorin Catană din fruntea Poliției Locale Vaslui a generat un scandal de proporții în Primăria Vaslui. La ultima ședință de Consiliu Local, fostul director a adus acuzații extrem de grave atât secretarului U.A.T. Vaslui, Eduard Lăcătușu, cât și șefei Serviciului Resurse Umane din cadrul primăriei, Mariana Șalaru, cerându-le ambilor să-și dea demisia din funcțiile pe care le ocupă. De față cu toți consilierii locali, Catană a atins mai multe subiecte sensibile, unele atât de grave încât ar putea intra în aria de competență a procurorilor. Modificări ale hotărârilor de CL, făcute fără știința consilierilor, după ce acestea fuseseră deja adoptate de legislativ, angajări dubioase, jonglerii cu fonduri europene au fost doar câteva dintre subiectele abordate de Catană în ultima ședință de CL. Deranjat de afirmațiile făcute de fostul șef al Poliței Locale Vaslui, secretarul primăriei a părăsit, la un moment dat, sala de ședințe, însă a revenit pentru a oferi un drept la replică. În apărarea sa, Lăcătușu a făcut apel inclusiv la codul bunelor maniere. “Eu, înainte să citesc, am învățat de acasă, de la mama și de la tata, un cod, cel al bunelor maniere. Ați fost zece ani într-o funcție, n-ați sesizat niciodată chestiunile astea. Ce faceți dumneavoastră azi uimește pe toată lumea”, a declarat, siderat, secretarul primăriei. Nici șefei de la Resurse Umane nu i-au picat prea bine dezvăluirile făcute de Catană, aceasta amenințându-l pe fostul director al Poliției Locale cu plângere penală pentru hărțuire.

Printr-o scrisoare deschisă, adresată ziarului Vremea Nouă, comisarul-șef de poliție, Sorin Catană, a explicat care au fost motivele care l-au determinat să iasă cu aceste dezvăluiri în ședința de Consiliu Local, scrisoare pe care o vom reda, în integralitate, în rândurile următoare: “La 22 decembrie 1989, ca orice tânăr din acele vremuri, am fost în Piața Civică pentru a protesta alături de ceilalți, printre altele: împotriva incompetenței, împotriva minciunii, pentru a ne putea exprima fără cenzură și pentru a trăi în adevăr. Interpelarea subsemnatului de la finalul ședinței Consiliului Local, din 22 decembrie 2022, prin care am solicitat demisia secretarului U.A.T. Vaslui și a șefei Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Mun. Vaslui, s-a datorat faptului că, aceasta din urmă ocupă o funcție cheie, fără a avea însă aptitudinile necesare. Din cauza incompetenței acestei șefe de serviciu, mai mulți angajați din cadrul U.A.T. Vaslui au avut de suferit de-a lungul timpului. Elocvent este cazul unui angajat al serviciului resurse umane, căruia i s-a făcut rău în timpul programului, fiind transportat cu ambulanța la spital, din cauza modului incompetent de lucru al șefei sale.

Loading...

Argumentez incompetența acestei șefe de serviciu cu mai multe fapte imputabile, cum sunt:

(1) Situația în care, H.C.L. cu nr. 33 din 11.04.2013 apare pe site-ul Primăriei Vaslui cu un număr de 6 proiecte, iar, după încheierea ședinței, din pixul d-lui Secretar al U.A.T. Vaslui, au mai fost adăugate încă 3 proiecte, s-a datorat incompetenței șefei serviciului resurse umane, întrucât uitase să solicite în timp util avizele A.N.F.P. pentru cele 3 proiecte, punându-l pe Secretarul U.A.T. Vaslui în situația de a încălca legea și jurământul de credință;

(2) În calitatea de șefa serviciului resurse umane, în anul 2013 a organizat la Primăria Mun. Vaslui, în mod nelegal, concursul pentru ocuparea funcției de șef serviciu circulație din cadrul Poliției Locale Vaslui (concursul trebuia să aibă loc la poliția locală, întrucât este o instituție cu personalitate juridică). Cu privire la desfășurarea acestui concurs, cu rea intenție, șefa serviciului resurse umane din cadrul Primăriei mun. Vaslui mi-a adus la cunoștință despre faptul că sunt președintele comisiei de concurs, cu doar o jumătate de oră înaintea probei scrise, fără să mă informeze în prealabil despre obligația legală pe care o aveam cu privire la verificarea dosarului de înscriere a candidatului, determinându-mă să particip la organizarea nelegală a acelui concurs. În considerarea funcției pe care o deține și a presupusei experiențe a acesteia, am avut convingerea că procedura de verificare a dosarului de inscriere este în limitele legii. Însă, după mai multe sesizări ale polițiștilor locali din cadrul serviciului circulație, în anul 2020, Agenția Națională a Funcționarilor Publici din București a constatat faptul că, acel concurs a fost organizat în mod nelegal de către Primăria mun. Vaslui, iar la dosarul singurului candidat nu se aflau documente justificative din care să rezulte vechimea în specialitatea studiilor juridice ale acestuia.

În anul 2022, Tribunalul Vaslui prin Sentința Civilă nr. 128/CA/13.04.2022 a hotărât, iar Curtea de Apel Iași prin Decizia 502/ 12.09.2022 a constatat prescripția dreptului ANFP-ului de a fi depus acțiunea la instanța de judecată pentru anularea concursului. Din analizarea motivării sentinței sus-menționate a Tribunalului Vaslui, rezultă faptul că A.N.F.P. a depus acțiunea la instanța de judecată cu 8 zile mai târziu, fiind susceptibil de a fi depășit în mod intenționat, termenul legal de 6 luni de zile pentru înaintarea acțiunii. În motivarea sentinței Tribunalului Vaslui, cât și în decizia Curții de Apel Iași, nu a fost analizată legalitatea concursului, deoarece fondul cauzei nu a fost judecat. În consecință, așa cum rezultă din raportul întocmit de ANFP, în urma verificărilor efectuate, concursul este organizat nelegal de către Primăria Vaslui, cauza principală fiind incompetența șefei serviciului resurse umane;

(3) La data de 01.07.2017 a intrat în vigoare Legea salarizării nr. 153/2017, iar la data respectivă, șefa serviciului resurse umane era și președintele SINDPRIM din cadrul Primăriei Mun. Vaslui. La momentul stabilirii salariilor angajaților din instituție, pentru care legea prevede obligativitatea consultării cu organizația sindicală reprezentativă, din neglijența președintei SINDPRIM, acesta nu avea reprezentativitate sindicală pe unitate, lucru realizat abia in 28.09.2017 prin Sentința Civilă nr. 1842 a Tribunalului Vaslui.

Fără a se consulta cu vreun angajat al poliției locale, cu privire la cuantumul salariilor polițiștilor locali, aprobate prin. HCL nr. 81/31.07.2017 (pe care o consider întocmită ilegal), șefa serviciului resurse umane din Primăria Mun. Vaslui a contribuit la stabilirea eronată a salariilor polițiștilor locali, în sensul în care, din 2017-până în prezent, un polițist local cu studii superioare are salariul mai mare cu 2000 lei față de un coleg de patrulă, polițist local cu studii medii, în condițiile în care ambii polițiști locali exercită aceleași atribuții de serviciu. Astfel, n-au fost respectate principiile sistemului de salarizare, prevăzute la art. 6, lit. b,c din Legea salarizării nr. 153/2017, respectiv principiul nediscriminării și principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală;

(4) În perioada 14.02.2018 – 14.06.2019, Primăria Mun. Vaslui a implementat proiectul pe fonduri europene Sistem de management al performanței și calității, adresat tuturor serviciilor publice ale primăriei. Managerul proiectului, șefa serviciului resurse umane, a uitat să includă și 3 servicii publice importante ale primăriei, pentru a beneficia de implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității – Standardul ISO-9001:2005, respectiv: poliția locală, asistența socială și piețele agroalimentare, motiv pentru care acestea nu au putut beneficia de fondurile europene prevăzute în acel proiect.

(5) Începând cu luna aprilie 2017, cu 4 luni înainte de 01.07.2017, când a intrat în vigoare Legea nr. 153-legea salarizării, șefa serviciului resurse umane a contribuit la majorarea veniturilor doar ale salariaților din cadrul Primăriei Mun. Vaslui, uitând să-i includă la mărirea salariilor și pe angajații din Poliția Locală, Direcția de Asistență Socială și Direcția Administrarea Piețelor, încălcând astfel principiul nediscriminării și al egalității salariale.

(6) În perioada 01.11.2012-26.10.2017, aceeași șefă serviciu resurse umane a uitat să-și îndeplinească atribuția de a întocmi fișa de post pentru șeful poliției locale (la 26.10.2017 a întocmit-o doar la solicitarea acestuia), iar după intrarea în vigoare a O.U.G/57/2019 privind Codul administrativ, când fișa de post trebuia reactualizată, a întocmit-o greșit de 4 ori în interval de 2 luni, după care s-a lăsat păgubașă.

(7) De asemenea, între anii 2012-2022, șefa serviciului resurse umane din cadrul Primăriei Vaslui a uitat să întocmească raportul anual de evaluare pentru șeful poliției locale, în vederea aprobării de către Primarul mun. Vaslui.

Luând în considerare cele mai sus-prezentate, solicit d-lui primar să dispună, în cel mai scurt timp, realizarea unui audit public extern la Serviciul resurse umane din cadrul Primăriei Vaslui, având în vedere faptul că, între angajații primăriei ar mai fi și alte persoane care ocupă funcții de conducere și de execuție în mod illegal, respectiv nu ar avea vechimea necesară în specialitatea studiilor. Întotdeauna, dl primar a luat cunoștință de omisiunile/gafele șefei serviciului resurse umane, din cadrul Primăriei Mun. Vaslui, dar, de fiecare dată, le-a tolerat, dovedind nepăsare și ignoranță față de neîndeplinirea corespunzătoare a prerogativelor de putere publică a unei funcții atât de importante. Dimpotrivă, urmare a intrării în vigoare a legii salarizării, din anul 2017, în calitatea ordonator principal de credite, dl primar a considerat că, raportat la responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate de șefa serviciului resurse umane, aceasta beneficiază de încadrarea funcției pe gradul II, având un salariu mai mare decât funcțiile de conducere încadrate pe gradul I”.

Replici “palide” în timpul ședinței

Toate punctele din scrisoare au fost aduse în discuție de Sorin Catană și în timpul ședinței de Consiliu Local, din data de 22 decembrie 2022. Prima replică a venit din partea secretarului primăriei, Eduard Lăcătușu, care s-a arătat destul de consternat de afirmațiile făcute de Catană. “Eu, înainte de a învăța să citesc, am avut, de acasă, de la mama și de la tata, un cod pe care nu l-am uitat niciodată, indiferent că am trecut prin codul civil, penal, administrativ. Se numește codul bunelor maniere. Ați fost 10 ani de zile într-o funcție, într-un aparat, într-un serviciu și nu ați sesizat niciodată chestiunile astea. Ce aduceți dumneavoastră, zi de zi, la registratura unității, uimește pe toată lumea. Rămâneți așa cum încă vă consideră multă lume, un om profesionist, de calibru. Ceea ce faceți dumneavoastră azi, să-mi spuneți, după 9 ani, că am avut o hotărâre cu 9, cu 6 puncte… A fost control de legalitate, au fost posibilități de atacare în instanță. Dat fiind faptul că suntem într-o ședință de Consiliu Local solemnă, nu vă mai ascult din momentul acesta nicio secundă” a răspuns secretarul primăriei Vaslui, după care a ieșit din sala de ședințe. În hora replicilor a intrat și Oana Dumitriu, șefa Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Vaslui, care a dat asigurări că DAS-ul este certificată ISO 9001 -Managementul Calității. “Într-adevăr a fost un proiect care s-a scris cu respectarea unui ghid. Condițiile de eligibiltiate au fost respectate, iar DAS-ul s-a raliat politicii ordonatorului principal de credite de la acel moment. S-a certificat ISO 9001, așa cum este certificată și anti-mită în momentul acesta. Cum Direcția de Asistență Socială s-a îndreptat către ordonatorul principal de credite, la fel puteau proceda și ceilalți doi ordonatori terțiari de credite (nr. Poliția Locală și Direcția de Administrare Piețe Târguri și Oboare)” a precizat șefa DAS. La microfon a intervenit și șefa de la Resurse Umane, Mariana Șalaru, care i-a reamintit lui Sorin Catană că în 2013 a fost președintele acelei comisii de concurs. “Acel concurs a fost organizat în mod legal, cu toate avizele care trebuiau obținute, iar dumnealui, în acel concurs a fost președinte de comisie. În rog pe domnul Catană să se abțină de la acuzații nefondate, altfel voi formula plângere pentru hărțuire”, a afirmat Șalaru. În apărarea lor, toți cei aflați în vizorul fostului director al Poliției Locale au reclamat tardivitatea dezvăluirilor făcute de Catană. Într-o mare măsură au tot dreptul să facă asta. Însă de o mie de ori mai gravă decât această întârziere este suspiciunea că aceste fapte reclamate de Sorin Catană ar putea fi adevărate, de aceea realizarea unui audit public extern la Serviciul Resurse Umane se impune a fi făcut cât mai urgent. Fiecare zi de întârziere crește și mai mult această suspiciune, mai ales că nu e pentru prima dată când unor șefi din Primăria Vaslui le sunt aduse acuzații grave.

Sursa: https://www.vremeanoua.ro/razboi-in-primarie-fostul-director-al-politiei-locale-vaslui-cere-demisia-sefei-de-la-resurse-umane-pe-motiv-de-incompetenta/

- Advertisement -
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Social Media

11,902FaniÎmi place
241CititoriConectați-vă
13CititoriConectați-vă

Robo Știri