Loading...

Doar 2.213 hectare de terenuri agricole sunt udate în judet, la finele lunii august, folosindu-se sistemele de irigatii în functiune, fatã de cele 30.000, cât existau în judet la Revolutie. De la an la an, sistemele de irigatii s-au degradat si au dispãrut, la propriu, singurele rãmase viabile fiind în zona Albita-Murgeni, peste 90% din suprafetele actuale, plus zona Mânjesti, în jur de 160 de hectare. Valoarea totalã a energiei electrice necesarã pompãrii apei pânã la data de 28 august, anuntã conducerea ANIF Vaslui, se ridicã la peste 460 milioane lei vechi, urmând a fi suportatã de la bugetul de stat în baza unei proceduri interne de decontare. Apa de irigatie este livratã prin intermediul infrastructurii principale de irigatie din amenajãrile de irigatii aflate în administrarea ANIF Vaslui, în baza unor contracte de prestãri servicii de livrare a apei pentru irigatii si a Notelor de comandã emise de cãtre beneficiari.

Pânã la data aparitiei Legii nr.133/2017 privind modificarea si completarea Legii nr.138/2004-Legea Îmbunãtãtirilor Funciare si a OUG 82/2011, Unitatea de Administrare Vaslui a livrat apa pentru irigatii pe baza de contract multianual sau sezonier în baza unui tarif de livrare calculat pentru fiecare punct de livrare, ce cuprinde valoarea energiei electricã necesarã pompãrii apei si a apei prelevate din sursã. Suprafata totalã irigatã în campania de irigatii 2017 în judetul Vaslui este relativ micã comparativ cu suprafata de 14.317 hectare pregãtitã la începutul campaniei de irigatie de cãtre Unitatea de Administrare Vaslui. Acest fapt se explicã prin cãderea la timp si în cantitãti apropiate de cele normale ale precipitatiilor, în special în zona amenajãrii Albita-Fãlciu.

Se dã apã gratuit, pentru toate organizatiile utilizatorilor de apã

Trebuie spus cã ANIF-Unitatea de Administrare Vaslui exploateazã, administreazã, întretine si reparã amenajãrile de îmbunãtãtiri funciare din domeniul public sau privat al statului, de pe raza judetului Vaslui. Suprafata totalã din administrarea U.A.Vaslui, amenajatã cu lucrãri de irigatii, este de 29.926 ha, cea cu lucrãri de desecare este de 41.653 ha si cea amenajatã cu lucrãri de combaterea eroziunii solului este de 195.600 ha. Din suprafata totalã amenajatã pentru irigatii de 29.926 ha, o suprafatã de 20.313 ha este de utilitate publicã si 9.613 ha este de neutilitate publicã. Conform conducerii ANIF Vaslui, suprafetele de irigatii de neutilitate publicã se aflã în 9 locatii din judet, care în prezent nu sunt functionale si nu sunt solicitãri pentru introducerea acestora în planul de investitii sau de reparatii. În cadrul suprafetelor amenajate pentru irigatii de utilitate publicã s-au constituit un numãr de 7 organizatii ale Utilizatorilor de apã pentru irigatii, în amenajãrile Albita-Fãlciu, bazinul hidrografic Bârlad si zona Tutova, prin preluarea infrastructurii secundare de irigatii. Odatã cu publicarea in Monitorul Oficial a Legii 133/2017 si a Ordinului MADR nr. 193/2017, ANIF Vaslui a trecut la încheierea de noi contracte multianuale cu Organizatiile Utilizatorilor de Apã pentru Irigatii si alti beneficiari, prin care se asigurã un nivel optim al apei pentru irigatii la statiile de punere sub presiune si alte puncte de livrare. Aceste contracte prevãd ca livrarea apei pentru irigatii sã se facã gratuit, cheltuielile aferente fiind suportate de bugetul statului, prin MADR. Decontarea cheltuielilor aferente asigurãrii unui nivel optim al apei pentru irigatii la statiile de punere sub presiune si alte puncte de livrare se va face de cãtre ANIF Vaslui, în baza unei proceduri aprobate de acte legale în vigoare.

Se va moderniza tot sistemul de pe Valea Prutului, cu bani de la Guvern

Pentru asigurarea functionãrii la parametri optimi ai amenajãrilor de irigatii realizate la nivelul întregii tãri, încã de anul trecut s-a aprobat Programul National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii (PNI), în care sunt incluse pentru reabilitare 86 amenajãri de irigatii, însumând o suprafatã de 2.006.941 hectare. În acest program este cuprinsã pentru reabilitare, în etapa I, si amenajarea de irigatii Albita-Fãlciu, adicã pe toatã Valea Prutului. În acest sens, ANIF Vaslui a întocmit si sustinut in Comisia Tehnico-Economicã a Ministerului Agriculturiii o notã conceptualã privind reabilitarea sistemelor de irigatii din zonã. Prin acest obiectiv de investitii se vor reabilita patru statii de pompare de bazã, 36 km canale de irigatie si 17 constructii hidrotehnice ce vor asigura necesarul de apã pentru o suprafatã de 10.075 ha. Aceastã suprafatã este deservitã de infrastructura secundarã de irigatie preluatã de cele patru ale organizatii ale utilizatorilor de apã care au reabilitat-o pânã acum. Valoarea totalã a acestui obiectiv de investitii este de aproape 29 milioane lei, cu T.V.A. În prezent, se desfãsoarã procedura de evaluare a ofertelor privind întocmirea documentatiei de proiectare ce a fost achizitionatã, prin intermediul catalogului SEAP.

Sursa: http://www.vremeanoua.ro/mii-de-hectare-irigate-in-judet-la-granita-cu-r-moldova-restul-judetului-in-pana-totala

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.