18.8 C
Vaslui
23 iulie, 2024

CJ Vaslui a scos la licitație elaborarea documentaţiei la proiectul „Ansamblul Monumental Ştefan cel Mare din Băcăoani”

Posted by:

10 iulie 2024

Consiliul Județean (CJ) Vaslui a lansat achiziția publică privind depunerea ofertei de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică „Elaborarea documentaţiei tehnico – economice la investiţia Lucrări de amenajare în zona obiectivului – Ansamblul Monumental Ştefan cel Mare din Băcăoani”.

Obiectul contractului vizează elaborarea documentaţiei tehnico – economice a proiectului, care dispune de o finanțare de 68.000 lei fără TVA de la bugetul local

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este prețul cel mai scăzut, care se aplică ofertelor care respectă toate cerinţele impuse prin invitaţia de participare şi caietul de sarcini.

Durata maximă de elaborare a tuturor documentaţiilor este de maxim 30 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

(Dănuț CIOBANU)

Sursa: https://estnews.ro/2024/07/10/cj-vaslui-a-scos-la-licitatie-elaborarea-documentatiei-la-proiectul-ansamblul-monumental-stefan-cel-mare-din-bacaoani/

Ultimă oră

Același autor