fbpx
5 C
Vaslui
luni, 25 ianuarie, 2021

PRIMĂRIA COMUNEI ARSURA ANUNȚĂ ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacantă de referent clasa III

De către

Loading...

20 noiembrie 2020

PRIM ĂRIA COMUNEI ARSURA

ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacantă de referent clasa III, grad profesional principal, din cadrul compartimentului financiar-contabil, cu atribuții în impozite și taxe

În conformitate cu prevederile art. 502 alin. 1 lit. c) și art. 506 alin. 1 lit. b), alin. 2-5 și 8 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 149 alin. 1-5 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Transferul la cerere se face pe funcția publică vacantă de același nivel, cu respectarea categoriei, clasei și gradului profesional al funcționarului public cu îndeplinirea condițiilor de studii, condițiilor de vechime și a condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice în care urmează să fie tranferat, prevăzute în fișa postului pentru funcția publică, conform prevederilor art. 506 alin 2 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Absolvent studii medii, cu diplomă de bacalaureat, profil economic;

Vechime în specialitate, 5 ani;

Perfecționări în cel puțin unul din domeniile: administrație publică, comunicare, financiar și contabilitate;

Cunoaștere, operare calculator, Microsoft Office-nivel avansat.

Funcționarii publici interesați vor depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, la sediul primăriei comunei Arsura , respectiv în perioada 18.11.2020-09.12.2020 inclusiv , următoarele documente:

Cerere de transfer;

Curriculum vitae;

Copia actului de identitate;

Copiile diplomelor de studii și ale căror acte atestă efectuarea unor specializări;

Copia carnetului de muncă, sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

O adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste calitatea de angajat în funcția pe care o ocupă în prezent.

Copiile actelor prevăzute la literele c-e vor fi prezentate în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către un reprezentant al biroului resurse umane, iar celelalte documente se vor depune în original.

În situația în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer, Primăria comunei Arsura va organiza interviu cu funcționarii publici solicitanți, în temeiul prevederilor art. 149 alin. 5 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, data, ora și locul susținerii interviului fiind aduse la cunoștința acestora.

În cazul în care există un singur funcționar public înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant, acesta este declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere de către primarul comunei Arsura.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul comunei Arsura, telefon 0761/103522 d-na Augustina Dumitru, în intervalul orar 9.00-12.00 de luni până vineri.

Publicat astăzi, 18 noiembrie 2020, la sediul primăriei comunei Arsura și pe site-ul instituției:

Ec. Andrei-Dinu NĂSTASE

Sursa: http://www.monitoruldevaslui.ro/2020/11/primaria-comunei-arsura-anunta-ocuparea-prin-transfer-la-cerere-a-unei-functii-publice-de-executie-vacanta-de-referent-clasa-iii/

- Advertisement -
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Social Media

11,683FaniÎmi place
227CititoriConectați-vă

Robo Știri