Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

0

Vineri, 14 Februarie 2020

Loading...

În ziua de 13 februarie 2020, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea Episcopului-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Sfântul Sinod l-a

prin vot secret pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Benedict Vesa ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului ș i Clujului . Noul Episcop-vicar va purta titulatura de Preasfin ț itul Părinte Benedict Bistri ț eanul . Hirotonia va avea loc duminică, 23 februarie 2020, în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca.

În cadrul aceleiași ședințe au mai fost luate următoarele hotărâri:

Înființarea în cadrul Facultă ț ii de Teologie Ortodox ă „ Justinian Patriarhul” a Universită ț ii din Bucure ș ti a unui nou program de studii universitare de master intitulat Managementul economic ș i administrarea unit ă ț ilor biserice ș ti , domeniul – Teologie, forma de învățământ cu frecven ț ă .

Organizarea celei de-a șaptea ediții a Întâlnirii Interna ț ionale a Tineretului Ortodox , în anul 2020, la Timișoara.

Totodată, au fost evidențiate:

Publicarea în Monitorul Oficial (nr. 97 din 10 februarie 2020) a Statutului pentru organizarea ș i func ț ionarea Bisericii Ortodoxe Rom â ne aprobat de Sfântul Sinod în ședința de lucru din 16 decembrie 2019 (hotărârea sinodală 12.190/2019).

Numeroasele activități social-filantropice desfășurate în Patriarhia Română, activități în valoare de 153.600.638 lei (peste 32 milioane euro).

În legătură cu invitația Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, adresată Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române de a participa, în perioada 25-27 februarie 2020, la întâlnirea fraternă de la Amman, Iordania, „ Sf â ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom â ne a reiterat hotărârea sa nr. 3668, reluată în hotărârile nr. 9156/2018 ș i nr. 180/2019, ș i anume ca Patriarhia Ecumenică ș i Patriarhia Moscovei să reia dialogul pentru a ajunge, cât mai curând posibil, la o solu ț ie, în problema autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina, pentru a nu se adânci polarizarea celor două tabere adverse: una a Bisericilor Ortodoxe pro-Constantinopol ș i cealalt ă a Bisericilor Ortodoxe pro-Moscova .

De asemenea, Sfântul Sinod a precizat că este de acord cu acordarea autocefaliei întregii Biserici Ortodoxe din Ucraina (nu doar a unei păr ț i), însă aceasta se poate realiza numai prin în ț elegerea dintre Patriarhia Ecumenică ș i Patriarhia Moscovei ș i prin consens panortodo x.

Iar, pentru a nu se interpreta că întâlnirea de la Amman, ini ț iat ă de Patriarhia Ierusalimului, ar fi o Sinaxă a întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe, la respectiva întâlnire fraternă la care se vor discuta modalită ț i de reconciliere ș i de restabilire a comuniunii euharistice între unele Biserici Ortodoxe autocefale surori, Sfântul Sinod a hotărât ca Biserica Ortodoxă Română să nu fie reprezentată de Patriarhul României, ci de o delega ț ie a Patriarhiei Române.

Această participare a Bisericii Ortodoxe Române la întrunirea fraternă de la Amman este motivată de faptul că toate Bisericile Ortodoxe autocefale au responsabilitatea de a conlucra pentru men ț inerea, ap ă rarea ș i promovarea unit ă ț ii dogmatice, canonice ș i euharistice ortodoxe, potrivit Evangheliei lui Hristos ș i Sfintelor Canoane Ortodoxe” .

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

sursa: basilica.ro

Sursa: https://episcopiahusilor.ro/noi-hotarari-ale-sfantului-sinod-al-bisericii-ortodoxe-romane-14

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.