MESAJ cu prilejul aniversării a 160 de ani de existenţă a statisticii oficiale

0

În al 12-lea an al apartenenţei noastre la Uniunea Europeană , statistica oficială din România, înfiinţată la 12 iulie 1859 prin Ordonanţa 296 a domnitorului Al. I. Cuza, aniversează împlinirea a 160 de ani de existenţă.

Este un minunat prilej să adresez felicitări salariaţilor Direcţiei Judeţene de Statistică Vaslui şi de fapt, unei instituţii – Institutul Naţional de Statistică – create chiar în anul în care a fost pusă piatra de temelie a statului unitar român sub denumirea de Oficiul Central de Statistică Administrativă.

Dionisie Pop Marţian, ctitorul instituţiei româneşti de statistică, afirma la acea vreme că „Statistica este, pentru cei ce o posedă, o preţioasă avere naţională…, ea fiind singurul tărâm sigur pe care un guvern prevăzător trebuie să întemeieze raţiunea reformelor sale.”

Statisticii oficiale româneşti îi revine importanta misiune de a susţine progresul economic şi social al ţării, prin comensurarea fenomenelor şi proceselor economico-sociale şi furnizarea de informaţii relevante şi sigure.

Amplul proces de reformare şi restructurare politică, economică şi socială la care suntem martori, începând cu 1990, nu ar fi fost posibil dacă, la elaborarea sa, nu s-ar fi dispus de „filonul” bogat de informaţii, pus la dispoziţie celor interesaţi de către Institutul Naţional de Statistică.

Strategia dezvoltării durabile a României, aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, au necesitat date de înaltă acurateţe şi rigoare, elaborate după metodologii moderne şi conforme cu criteriile internaţionale. De altfel, I.N.S. desfăşoară o activitate sensibil îmbunătăţită care, continuă tradiţiile valoroase ale trecutului şi se înscrie în standardele practicate în U.E. sau pe plan internaţional. Rezultat firesc, unul dintre primele capitole încheiate în negocierile de aderare la U.E. priveşte tocmai statistica, instituţie care, prin calitatea, relevanţa şi comparabilitatea indicatorilor economico-sociali elaboraţi a asigurat fondul informaţional necesar finalizării cu succes a tuturor celorlalte dosare ale integrării.

Dintre împlinirile recente mai menţionăm:

  • s-a adoptat Memorandumul de la Bucureşti privind statisticile inteligente. Acesta este un document care va avea impact pe termen lung asupra statisticii europene;
  • Preşedinţia Consiliului UE a fost un succes pentru INS, atât prin dosarele finalizate, dar şi prin Conferinţele internaţionale organizate de INS;
  • România a devenit membru asociat la Comisia de statistică si guvernanţă in statistică a  OECD.

Toate acestea nu se realizau dacă activitatea INS nu era una consistentă şi corespunzătoare unor standarde internaţionale. Statistica noastră oficială rămâne instituţia de la care autorităţile executive, mediile de afaceri, societatea în ansamblul său, aşteaptă în continuare creşterea capacităţii sale de definire şi evaluare a stării economice şi sociale, consolidarea fondului naţional de date statistice şi extinderea complexului informaţional în profil teritorial, furnizarea de informaţii cu sporită relevanţă şi rigoare, obţinute după criterii ştiinţifice.

La împlinirea a 160 de ani de statistică oficială, îmi fac o plăcută datorie din a reitera, felicitările şi urările de succes adresate Institutului Naţional de Statistică, în întregul său, continuatorul unei rodnice şi onorante tradiţii, tuturor statisticienilor români, acestor specialişti de o autentică răspundere civică, implicaţi, cu dăruire şi devotament în înfăptuirea aspiraţiilor societăţii româneşti.

Cu această ocazie mulţumim şi dorim multă sănătate, împliniri în plan profesional şi nu numai, colaboratorilor, raportorilor, reprezentanţilor presei, tuturor celor care ne urmăresc activitatea şi pentru care, până la urmă, muncim.