Inspectorii de muncã încep controalele în domeniul constructiilor

0

CAMPANIE…În luna iulie, inspectorii de muncã vasluieni continuã campania de verificãri a angajatorilor care-si desfãsoarã activitatea în domeniul constructiilor. Vor fi verificate respectarea prevederilor legale în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã si vor fi sanctionati cei prinsi pe picior gresit. Având în vedere obiectivele specfice ale Inspectiei Muncii, stabilite atât prin lege, cât si prin Programul Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii pentru anul 2019, s-a impus intensificarea actiunilor de control în vederea diminuãrii muncii nedeclarate. Numãrul mare de evenimente produse în unitãtile care aveau ca profil de activitate constructiile a determinat acordarea unei atentii deosebite acestui domeniu.

Luna aceasta se desfãsoarã o amplã activitate de control în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã si identificarea cazurilor de muncã nedeclaratã la angajatorii care îsi desfãsoarã activitatea în domeniul constructiilor. Inspectorii au în vedere verificarea respectãrii de cãtre angajatorii din domeniul constructiilor, a prevederilor legale în ceea ce priveste securitatea si sãnãtatea în muncã si relatiilor de muncã. De asemenea, se va avea în vedere si diminuarea consecintelor sociale si economice negative care derivã din nerespectarea de cãtre angajatorii din domeniul constructiilor, a prevederilor legale din domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã sau cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucrãtorilor în ceea ce priveste necesitatea respectãrii prevederilor legale în domeniul relatiilor de muncã, al conditiilor de muncã, a securitãtii si sãnãtãtii în muncã. ITM Vaslui are în vedere si identificarea angajatorilor care utilizeaza nelegal munca copiilor si a tinerilor. Obiectivele generale ale campaniei de control desfãsurate de inspectorii de muncã vor avea în vedere si verificarea respectãrii de cãtre angajatorii din domeniul constructiilor a cerintelor minime referitoare la: asigurarea mãsurilor de prevenire si protectie privind lucrul la înãltime, asigurarea mãsurilor de prevenire si protectie împotriva pericolului de electrocutare, asigurarea mãsurilor de prevenire si protectie la lucrãrile de sãpãturi, asigurarea mãsurilor de prevenire si protectie la lucrãrile de demolare, asigurarea mãsurilor de prevenire si protectie la utilizarea instalatiilor de ridicat, asigurarea mãsurilor ce pot fi aplicabile în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în muncã. Având în vedere obiectivele specfice ale Inspectiei Muncii stabilite atât prin lege, cât si prin Programul Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii pentru anul 2019 s-a impus intensificarea actiunilor de control în vederea diminuãrii muncii nedeclarate. Numãrul mare de evenimente produse în unitãtile care aveau ca profil de activitate constructiile a determinat acordarea unei atentii deosebite acestui domeniu. Astfel, în perioada 2018-2019, ITM Vaslui a organizat mai multe tipuri de activitãti a cãror finalitate sã fie scãderea numãrului de accidente de muncã si îmbolnãviri profesionale. Aceste activitãti au îmbrãcat mai multe forme: dialogul social – care sã stabileascã care sunt problemele majore legate de protectia muncii cu care se confruntã agentii economici, activitãti de informare a actorilor implicati asupra modului cel mai eficient de aplicare a reglementãrilor legale referitoare la securitatea si sãnãtatea în muncã, organizarea de controale tematice efectuate ciclic având drept scop verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind securitatea si sãnãtatea în muncã, controale sistem prin care sã se verifice activitatea de control intern al mediului de muncã desfãsuratã de angajator aplicabilã unitãtilor mari cu activitate complexã, controale tip campanie care au urmãrit în general remedierea deficientelor care au generat cele mei multe accidente de muncã. În vederea stabilirii si analizãrii dificultãtilor majore întâmpinate de agentii economici si a informãrii actorilor implicati asupra noutãtilor legislative în domeniu si aplicarea eficientã a acestora, s-au organizat mese rotunde, întâlniri lunare sau trimestriale cu angajatorii, analize pe domeniu de activitate. Campania de control s-a desfasurat si in luna iunie 2019. În aceastã perioadã au fost verificati 42 de angajatori care au ca activitate constructii civile si industriale, în urma controalelor efectuate au fost constatate 94 de neconformitãti. În urma controalelor efectuate au fost luate urmatoarele masuri: au fost sanctionati 42 de angajatori, au fost aplicate 94 de sanctiuni contraventionale, din care 6 cu amendã în valoare de 305.000 lei, a fost sistatã activitatea la 1 punct de lucru si au fost oprite din functiune 3 echipamente de munca(schele). În domeniul relatiilor de muncã au fost verificati 65 de angajatori, din care 12 practicau munca nedeclaratã, si au fost constatate 138 de neconformitãti. Au fost depistate 22 de persoane care prestau muncã nedeclaratã, pentru fiecare persoanã identificatã fiind aplicate amenzi în valoare de 20.000 de lei. Pentru munca nedeclaratã au fost aplicate în total 12 amenzi in valoare de 440.000 de lei. Au mai fost aplicate douã amenzi în valoare de 14.500 de lei pentru nerespectarea altor prevederi legale din domeniul relatiilor de muncã. Valoarea totalã a amenzilor în cadrul campaniei a fost de 454.500 de lei. De asemenea, a fost identificat un angajator care folosea la munca în domeniul constructiilor, fãrã a avea avea încheiate contracte individuale de muncã, trei tineri sub 18 ani. Potrivit Codului Muncii, inspectorii de muncã au sesizat organele compentente în vederea cercetãrii faptei privind încãlcarea prevederilor legale referitoare la încadrarea si regimul de muncã al minorilor.

Loading...

Sursa: http://www.vremeanoua.ro/inspectorii-de-munca-incep-controalele-in-domeniul-constructiilor

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.