Cursuri profesionale pentru tinerii din Vaslui

0

OPORTUNITATE… Aviz tinerilor vasluieni, cu vârste între 18 si 24 ani, care îsi doresc sã urmeze cursuri de pregãtire în diferite meserii. Un proiect al Fundatiei Vodafone îi invitã pe acestia sã se înscrie în proiectul „Scoalã pentru o meserie, scoalã pentru viatã!”, în cadrul cãruia pot deprinde tainele unor meserii precum cea de brutar, de bucãtar, ospãtar, tâmplar sau lucrãtor în cultura plantelor.

Cursurile sunt organizate pânã în august 2019, la Ploiesti, în cadrul Scolii de Meserii Concordia, apartinând Organizatiei Umanitare CONCORDIA. Proiectul este sustinut de Fundatia Vodafone România cu o finantare de aproximativ 200.000 de lei, prin programul “Fondul pentru Fapte Bune”, si îsi propune sã-i ajute pe tineri sã se integreze din punct de vedere profesional si social. Finantarea acordatã asigurã suportul logistic pentru desfasurarea cursurilor si costurile legate de resursele umane implicate în instruirea tinerilor: maistri, instructori, profesori, asistenti sociali. Proiectul se adreseazã în principal tinerilor din judetele Prahova, Tulcea, Brasov, Buzãu, Dâmbovita, Cluj, Vaslui, Dolj, Giurgiu si Ialomita, fãrã a se limita la acestea. Cursantilor le este asiguratã cazarea, masa si transportul pe durata desfãsurãrii proiectului. Ulterior, tinerii sunt sprijiniti sã-si gãseascã un loc de muncã la una dintre firmele care au semnat acorduri de parteneriat cu Organizatia Umanitarã Concordia.

„Acesti tineri au sanse mult mai bune sã se integreze social si sã ducã o viatã independentã din punct de vedere financiar”

„Ne bucurãm sã fim din nou alãturi de Organizatia Umanitarã CONCORDIA si sã sprijinim un proiect atât de util pentru tinerii vulnerabili din punct de vedere social. Este al doilea proiect pe care îl derulãm împreunã, iar rezultatele colaborãrii anterioare ne fac sã credem cã va fi un nou succes. Cu o pregãtire profesionalã solidã, acesti tineri au sanse mult mai bune sã se integreze social si sã ducã o viatã independentã din punct de vedere financiar,” a declarat Angela Galeta, Directorul Fundatiei Vodafone România. „Tinerii care pãrãsesc sistemul de protectie specialã dupã vârsta de 18 ani reprezintã o categorie puternic vulnerabilã, expusã riscului de excluziune socialã. Lipsiti de sprijinul familiei si fãrã deprinderile pentru integrare socio – profesionalã, acesti tineri se confruntã si cu probleme legate de analfabetism functional si retard educational, dizabilitãti, inechitate, lipsa competentelor, inclusiv a cunostintelor de bazã de limbi strãine si a competentelor digitale. Proiectul rãspunde nevoilor de integrare socialã si dezvoltare a abilitãtilor de viatã independentã ale acestor tineri”, spune Ramona Vasiloae Nãstãsache, Coordonator Programe Educationale Scoala de Meserii Concordia. Cursantii participã, de asemenea, la ore de educatie civicã, matematicã aplicatã, englezã, cursuri IT, creativitate si la seminarii practice de educatie globalã si cetãtenie activã, care au rolul de a creste nivelul de responsabilitate socialã al tinerilor, implicarea în procesele sociale si de luare a deciziilor, cunoasterea subiectelor actuale legate de mediul înconjurãtor si viatã durabilã. Cursurile sunt formate în proportie de 75% de pregãtirea practicã si 25% de teorie.

Sursa: http://www.vremeanoua.ro/cursuri-profesionale-pentru-tinerii-din-vaslui

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here