Copilãrie fãrã pãrinti: a crescut numãrul elevilor lãsati în grija rudelor

0

SINGURI…Numãrul copiilor ai cãror pãrinti pleacã în strãinãtate creste de la an la an. Potrivit unui studiu, 11,70% dintre elevii înscrisi în învãtãmântul preuniversitar din judetul Vaslui au mama sau tatãl plecat(ã) la muncã peste granite. Si mai trist este cã a crescut inclusiv procentul celor care sunt lãsati în grija rudelor sau a vecinilor pentru cã ambii pãrinti, fortati de împrejurãri, muncesc în tãri precum Italia, Spania si Anglia.

Drama acestor copii, care se trezesc peste noapte fãrã mama si tata, nu poate fi compensatã cu bunuri materiale, fiind numeroase cazurile în care copiii se confruntã cu stãri emotionale negative si dezvoltã un comportament neadecvat.

Studiul întocmit de CJRAE Vaslui, privind elevii din judetul Vaslui care au ambii pãrinti plecati la muncã în strãinãtate, a evidentiat faptul cã, din cei 45489 de elevi înscrisi în învãtãmântul preuniversitar (26006 din mediul urban, 19779 din mediul rural), 982 elevi (2,14%) (525 din mediul urban, 457 din mediul rural) cresc departe de ambii pãrinti plecati la muncã în strãinãtate. Fatã de anul scolar 2016-2017 procentul este în crestere (2,14% fatã de 1,83%). Pentru elevii care frecventeazã scolile din mediul rural situatia se prezintã astfel: din numãrul total de elevi participanti la studiu -19779, au ambii pãrinti plecati la muncã în strãinãtate 457, din care 235 fete si 222 bãieti. Distributia elevilor cu ambii pãrinti plecati în strãinãtate, pe cicluri de învãtãmânt, se prezintã astfel: prescolar – 68 copii, primar – 182 copii, gimnazial – 174 copii, liceal – 33 copii. În mediul urban, din cei 26006 participanti la studiu, 525 au ambii pãrinti plecati la muncã în strãinãtate, 252 de fete si 273 bãieti. Repartitia copiilor pe cicluri de învãtãmânt se prezintã astfel: prescolar – 24 copii, primar – 143 copii, gimnazial – 113 copii, liceal – 245 copii.

Efecte negative asupra copiilor

Situatiile în care copiii rãmân o perioadã de timp fãrã prezenta unui pãrinte sau a unui alt adult de referintã pot avea asupra acestora efecte negative, atât la nivel emotional, cât si la nivel comportamental. La nivel emotional, copiii se pot simti: lipsiti de sperantã, de certitudinea unui viitor împlinit si fericit; fãrã niciun fel de sustinere si încurajare în orice activitate de participare (includem aici si participarea la activitãtile scolare); fãrã sustinere în perioadele considerate a fi decisive pentru ei; retrasi si cu tendinte de izolare, lipsiti de dorinta de a comunica cu ceilalti. Dintre efectele comportamentale ale separãrii îndelungate a copiilor de pãrinti se pot mentiona: abandon scolar (tendinta întâlnitã majoritar în rândul bãietilor); participare scolarã scãzutã (absenteismul este des întâlnit printre minorii adolescenti rãmasi singuri acasã fãrã o supraveghere constantã din partea unui adult); izolare si comunicare slabã, atât cu ceilalti copii, cât si cu învãtãtorii sau profesorii; tendinta de asociere în grupuri deviante, uneori chiar infractionale; risc de consum de droguri.

Sursa: http://www.vremeanoua.ro/copilarie-fara-parinti-a-crescut-numarul-elevilor-lasati-in-grija-rudelor

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here