Direcția pentru Cultură: Obiective înscrise în Lista Monumentelor istorice aflate într-o stare avansată de degradare

0
Corina Ursachi, director Direcția pentru Cultură

Pentru cunoașterea stării de conservare a patrimoniului construit, în limita posibilităților,
periodic se verifică obiectivele înscrise în Lista Monumentelor Istorice pentru a avea informații cât mai recente despre situația existentă în teren.
În perioada septembrie 2017 – mai 2018 au fost verificate 113 obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice.
Pe baza acestor informații se poate contura imaginea de ansamblu a stării de conservare a patrimoniului construit din județul nostru.
Astfel, se constată că, din păcate, predomină o stare precară de conservare pentru multe monumente istorice. Anual sunt trimise către Ministerul Culturii și Identității Naționale și Institutul Național al Patrimoniului, dar și către autoritățile locale, informări cu privire la această stare de fapt.
Casa Ghica, sec. XIX, cod LMI – VS-II-m-B-06710 – Vaslui, Str. Ştefan cel Mare 60; necesită lucrări de consolidare-restaurare;
Casa Mavrocordat, sec. XIX, cod LMI – VS-II-m-A-06711 – Vaslui, Str. Ştefan cel Mare 62; Palatul Copiilor – trebuie continuate lucrările de consolidare-restaurare;
Şcoala nr. 2 „Vasile Pârvan”, 1914, cod LMI – VS-II-m-B-06751 – Bârlad, Str. Republicii 85; Şcoala nr. 2 – necesită lucrări de consolidare-restaurare;
Ansamblul vechiului spital, cod LMI – VS-II-a-B-06819, Huşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40; necesită lucrări de consolidare, pericol de prăbuşire (fisuri şi dislocări zidărie portantă, plafoane parţial căzute);
Fosta bancă Albina, azi atelier şcoală, 1914, VS-II-m-B-06823, Huşi, Str. Cuza Alexandru Ioan 13; necesită lucrări de consolidare-restaurare;
Casa Adam Mitache, sec. XIX, cod LMI – VS-II-m-A-06845, Huşi, str. General Teleman 8; trebuie continuate lucrările de restaurare – consolidare și conservare;
Conacul Roset-Balş, sec. XVII, cod LMI – VS-II-a-A-06870, sat Pribeşti, comuna Codăeşti; trebuie continuate lucrările de conservare – restaurare;
Conacul Rosetti-Solescu, sec. XIX, VS-II-m-A-06881.01, sat Soleşti, com. Soleşti; parţial distrus (ziduri fisurate, parţial căzute, plafoane prăbuşite, pardoseli şi tâmplărie lipsă)
Conacul Lambrino sec. XIX, VS-II-m-B-06771, sat Butucăria, comuna Zăpodeni; necesită lucrări de restaurare / consolidare;
Conacul Sturdza, sec. XIX, cod LMI – VS-II-a-B-06888, sat Tăcuta, comuna Tăcuta; ziduri fisurate, prăbuşite, plafoane căzute, pardoseli distruse, învelitoare spartă
Casa Atanasiu, 1902-1904, VS-II-m-B-06733, Bârlad, Str. Hamangiu Constantin 1; trebuie continuate lucrările de restaurare – conservare;
Conacul Dimachi – Arghiropol, sec. XVIII-XIX, VS-II-m-B-06805.01, sat Gugeşti, com. Boţeşti; necesită lucrări de consolidare (fisuri şi dislocări zidărie portantă, plafoane parţial căzute)
Conacul mareşalului Constantin Prezan, sec. XIX-XX, cod LMI – VS-II-a-B-06877, sat Schinetea, com. Dumeşti; necesită lucrări de consolidare – restaurare, amenajare
Biserica „Sf. Dumitru”, 1864-1867, cod LMI – VS-II-m-B-06767, sat Budeşti, comuna Creţeşti; avariată de cutremure, necesită consolidare;
Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, 1792, cod LMI – VS-II-m-A-06773, sat Căpuşneni, comuna Lipovăţ; afectată structura de rezistenţă (tălpoaie şi grinzi putrede, înclinare spre nord, alunecare teren, infiltraţii la bază);
Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, 1777, cod LMI – VS-II-m-A-6776, sat Cârjoani, comuna Pogana; afectată structura de rezistenţă (tălpoaie şi grinzi putrede);
Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, 1753, ref. 1833, cod LMI – VS-II-m-A-6777, sat Cârţibaşi, comuna Bogdăniţa; afectată structura de rezistenţă (tălpoaie şi grinzi putrede), şindrilă degradată (faţade);
Biserica de lemn „Sf. Nicolae” a fostului schit Strâmba, cca. 1670 (datare catapeteasmă), cod LMI – VS-II-m-A-6779, sat Cetăţuia, comuna Puieşti; afectată structura de rezistenţă (tălpoaie şi grinzi putrede), învelitoare degradată (şindrilă), surpare teren – pericol de prăbuşire în râpă;
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sec. XIX, cod LMI – VS-II-m-B-06780, sat Chiţcani, comuna Costeşti; avariată de cutremure; necesită consolidare.
Biserica de lemn „Intrarea în Biserică”, sec. XVIII-XIX, cod LMI – VS-II-m-A-06790, sat Dragomireşti, comuna Dragomireşti; afectată structura de rezistenţă (tălpoaie şi grinzi putrede), învelitoare degradată (şindrilă);
Biserica de lemn „Naşterea Sf. Ioan”, 1814, cod LMI – VS-II-m-A-06793.01, sat Dumbrăveni, comuna Gârceni; afectată structura de rezistenţă (tălpoaie şi grinzi putrede);
Mănăstirea Fâstâci, XVII-XIX, cod LMI – VS-II-a-A-06797. 03, sat Fâstâci, comuna Cozmeşti, Casa egumenească din cadrul ansamblului Mănăstirea Fâstâci se află în pericol iminent de colaps, necesitând lucrări urgente de consolidare-restaurare. Se impune realizarea unui proiect de consolidare și reabilitare;
Casa Sotir Zaharia, azi casa parohială a Bisericii „Sf. Nicolae”, 1916-1918, cod LMI – VS-II-m-B-06813, Huşi, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6; necesită lucrări de consolidare (fisuri zidărie portantă, plafoane parţial căzute);
Biserica de lemn „Sf. Nicolae” a fostului schit Gologofta, cod LMI – VS-II-m-A-06850, sat Ivăneşti, comuna Ivăneşti, cartier Balica; necesită lucrări de consolidare-restaurare (afectată structura de rezistenţă bârne putrede);
Biserica de lemn „Sf. Gheorghe”, sec. XVII-XVIII, cod LMI – VS-II-m-A-06852, sat Lipovăţ, comuna Lipovăţ; necesită lucrări de consolidare-restaurare (afectată structura de rezistenţă – bârne putrede pe latura de nord);
Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” a fostului schit Hârşova „Sf. Nicolae”, sec. XVIII, cod LMI – VS-II-m-A-06855, sat Mănăstirea, comuna Deleşti; necesită lucrări de consolidare – restaurare;
Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, 1764, cod LMI – VS-II-m-A-06861, sat Obârşeni, comuna Vinderei; necesită lucrări de consolidare – restaurare (afectată structura de rezistenţă – tălpoaie putrede sub brâul de ciment);
Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, 1818, cod LMI – VS-II-m-A-06862, sat Obârşeni, comuna Voineşti; necesită lucrări de consolidare – restaurare (afectată structura de rezistenţă);
Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, 1816-1820, cod LMI VS-II-m-A-0865.01, sat Pârveşti, comuna Costeşti; necesită lucrări de consolidare-restaurare (perete despărţitor dislocat, şindrilă putredă);
Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, 1726, VS-II-m-A-06884, sat Ştioborăni, comuna Soleşti, proprietar: Episcopia Huşilor, Parohia Ştioborăni, necesită consolidare
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 1792, VS-II-m-A-06887, sat Tatomireşti, comuna Rebricea, proprietar: Episcopia Huşilor, Parohia Rebricea; necesită consolidare – restaurare (pereţi portanţi fisuraţi – piatră, alunecare teren – temelie parţial dislocată, infiltraţii la bază, şindrilă putredă)
Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, sec. XVIII, VS-II-m-A-06897, sat Voineşti, comuna Voineşti, proprietar: Episcopia Huşilor, Parohia Voineşti, necesită lucrări de consolidare
Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, 1770-1775, VS-II-m-A-06898.01, sat Zăpodeni, comuna Zăpodeni, proprietar: Episcopia Huşilor, Parohia Zăpodenii de Sus, necesită lucrări de consolidare-restaurare

Loading...

Direcția pentru Cultură Vaslui a transmis către Ministerul Culturii și Identității Naționale și Institutul Național al Patrimoniului propuneri pentru Planul Naţional de Restaurare, însoțite de note de fundamentare bine documentate și relevee fotografice.
În același timp, aceste propuneri au fost aduse la cunoștință și Consiliul Județean Vaslui, Instituției Prefectului Vaslui și Episcopiei Hușilor. Trebuie făcută precizarea că, proprietarii /administratorii monumentelor istorice au obligația de a întocmi documentația în vederea înscrierii în PNR, nota de fundamentarea este o piesă obligatorie și contribuie la susținea necesității includerii obiectivelor în acest plan.
Obiectivele din Lista Monumentelor Istorice propuse pentru introducerea în Planul Naţional de Restaurare:
1. Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” a fostului schit Strâmba, cod LMI VS-II-m-A-06779, sat Cetățuia, com. Puiești, jud. Vaslui, datare : 1670, intervenții 1751, 1838 ;
2. Biserica de lemn ”Sf. Nicolae”, cod LMI VS-II-m-A-06861, sat Obârșeni, com. Vinderei, jud. Vaslui, datare : 1764 ;
3. Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” din cadrul Mănăstirii Pârvești, cod LMI VS-II-m-A-06865.01, sat Pârvești, com. Costești, jud. Vaslui, datare : 1816-1820 ;
4. Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” a fostului schit Orgoieștii Noi, cod LMI VS-II-m-A-06773, sat Căpușneni, com. Lipovăț, jud. Vaslui, datare : 1792 ;
5. Biserica de lemn ”Sf. Gheorghe” a fostului schit Lipovăț (Zografu), cod LMI VS-II-m-A-06852, sat Lipovăț, com. Lipovăț, jud. Vaslui, datare : cca. 1626, refăcută 1717 ;
6. Casă egumenească din cadrul ansamblului Mănăstirii Fâstâci, cod LMI VS-II-m-A-06797.03 sat Fâstâci, com. Cozmești, jud. Vaslui, datare : 1808;
7. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI – VS-II-m-A-06887, sat Tatomireşti, comuna Rebricea, datare, 1792.

Evidența, protejarea și conservarea obiectivelor – situri arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice
În Lista Monumentelor Istorice sunt cuprinse 146 de situri arheologice, clasate după cum urmează: în grupa A – monumentele istorice de valoare națională si universală – 15, în grupa B – monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local – 131.
În ceea ce privește obiectivele – situri arheologice, toate primăriile din județ pe al căror teritoriu se află situri arheologice, înscrise în LMI (Lista Monumentelor Istorice), în RAN (Repertoriul Arheologic Național), sau situri identificate în urma cercetărilor arheologice, au primit înștiințări cuprinzând obligațiile ce le revin prin lege cu privire la protejarea patrimoniului arheologic.
Atribuțiile autorităților locale cu privire la protejarea patrimoniului arheologic
– Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, instituţiile de specialitate subordonate acestora şi autorităţile administraţiei publice locale colaborează şi răspund, conform legii, de activitatea de protejare a patrimoniului arheologic:
a) cooperează cu organismele şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării patrimoniului arheologic pentru punerea în aplicare şi respectarea masurilor şi deciziilor acestora;
b) asigura protejarea patrimoniului arheologic rezultat ca urmare a cercetărilor arheologice sistematice sau preventive şi a descoperirilor arheologice întâmplătoare, aflate în domeniul public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale respective, alocând resurse financiare în acest scop;
c) pot colabora cu persoane fizice sau juridice de drept public ori privat pentru finanţarea cercetării şi punerea în valoare a descoperirilor arheologice;
d) finanţează cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcina arheologică a terenurilor pe care se efectuează lucrări publice pentru care sunt ordonatori principali de credite, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop, potrivit prevederilor legale;
e) cuprind în programele de dezvoltare economico-sociala şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic;
f) aproba documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale şi elaborează sau modifica astfel de documentaţii în scopul stabilirii de măsuri de protejare a patrimoniului arheologic evidenţiat întâmplător ori ca urmare a cercetărilor arheologice preventive, potrivit legii;
g) eliberează autorizaţia de construire şi desfiinţare numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Identității Naționale, pentru lucrări în zone cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, descoperit întâmplător sau de interes arheologic prioritar;
h) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale, transmiţând acestora informaţii actualizate cu privire la cererile de autorizare de construire în zonele de patrimoniu arheologic reperat;
i) precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate în zone cu patrimoniu arheologic reperat;
j) iau masurile administrative corespunzătoare şi notifica proprietarilor şi titularilor de drepturi reale asupra imobilelor obligaţiile ce le revin pentru prevenirea degradării descoperirilor arheologice întâmplătoare.
În domeniul protejării patrimoniului arheologic aflat în teritoriul sau administrativ de competenţa, primarul are următoarele atribuţii specifice:
a) dispune suspendarea autorizaţiei de construire şi oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare de construcţii, în situaţia descoperirii de vestigii arheologice ori de alte bunuri pentru care s-a declanşat procedura de clasare, anunţă în cel mai scurt timp serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Identității Naționale şi organizează paza descoperirilor arheologice întâmplătoare;
b) eliberează autorizaţia de construire sau de desfiinţare, numai pe baza şi în conformitate cu prevederile avizului Ministerului Culturii şi Identității Naționale, pentru lucrările din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, precum şi pentru lucrările din zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător;
c) asigura paza şi protecţia descoperirilor arheologice aflate în proprietate publică, apărute ca urmare a cercetărilor sistematice sau preventive, semnalând de urgenta serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale orice nerespectare a legii.
De asemenea, au fost transmise tuturor unităților teritorial administrative adrese privind necesitatea obținerii avizului specific emis de către Direcția pentru Cultură Vaslui în cazul vânzărilor terenurilor agricole situate în extravilan, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Culturii nr. 2333/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014. De asemenea, au fost transmise în detaliu informațiile cu privire la procedurile care trebuie urmate pentru a veni atât in sprijinul autorităților, cât și al celor ce urmează să vândă terenuri agricole situate în extravilan. Pentru terenurile pe care se află situri arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, statul trebuie să-și exercite dreptul de preemțiune, conform prevederilor normelor legale în vigoare.
Au fost gestionate 50 de comunicări cu privire la vânzările de teren agricol din extravilan și au fost emise 5 avize.
În vederea protejării obiectivelor înscrise în LMI – situri arheologice sunt trimise informări și către Consiliul Județean Vaslui (autoritatea care eliberează certificate de urbanism/autorizații de construcție pentru zonele din extravilanul județului), atât cu privire la legislația în vigoare, cât și cu noile situri descoperite (pe lângă cele înscrise în LMI și RAN) în vederea luării tuturor măsurilor necesare pentru a proteja patrimoniul arheologic.
Instituția noastră colaborează permanent atât cu instituțiile publice centrale și locale, cu Inspectoratul Județean de Poliție, Serviciile de Urbanism, cât și cu instituțiile de specialitate (muzee, universități si altele).

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ VASLUI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.