AJOFM Vaslui: Înainte de a apela la serviciile unei firme care plasează forţă de muncă în străinătate, solicitanţii trebuie să se adreseze ITM

0

Modificări legislative privind activitatea pe teritoriul României a agenţilor de plasare a forţei de muncă în străinătate

Serviciile de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către un agent de plasare a forţei de muncă în străinătate constau în informarea, consilierea şi medierea cetăţenilor români în vederea angajării acestora în străinătate.
Aceste servicii pot fi oferite atat de agenţii de plasare a forţei de muncă, cât şi de furnizorii de astfel de servicii care sunt stabiliti pe teritoriul altui stat membru din UE sau SEE.
Există deosebiri între agentul de plasare a forţei de muncă şi furnizorul de astfel de servicii.
Agentul de plasare a forţei de muncă este o persoană juridică constituită în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990 şi care are ca activitate principală «Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă» cod CAEN – 7810.
Un astfel de agent pune în legătură angajatorul străin cu cetăţeanul român aflat în căutarea unui loc de muncă, urmând ca la final să se încheie între aceştia un contract de muncă sau un document echivalent acestuia.
Așadar, o persoană fizică autorizată, de exemplu, nu poate fi agent de plasare a forţei de muncă, fiindcă numai societăţile comerciale cu codul CAEN specificat se încadrează în cerinţele actului normativ.
Furnizorul de servicii de plasare a forţei de muncă este o firmă străină, care a dobândit într-un stat membru UE dreptul legal de a presta aceste activităţi şi care este autorizat în acest sens.
“Interpunerea altor categorii de intermediari între agentul de plasare, persoana mediată şi angajatorul străin este interzisă”. Practic asta înseamnă că, nu mai este permis un lanţ de medieri, în care un agent român mediază pentru un alt agent de mediere, fapt care nu era decât în detrimentul cetăţeanului român care pleacă la muncă în străinătate.
Pentru a desfăşura activitatea de mediere agenţii de plasare a forţei de muncă trebuie să fie înregistraţi la ITM-ul în raza căruia îşi au sediul. În plus, au obligaţia de a notifica înfiinţarea de filiale, sucursale ori alte sedii secundare, anterior începerii prestării de activităţi în cadrul acestora, atât la ITM-ul unde sunt înregistraţi, cât şi la ITM-ul în a cărui rază teritorială funcţionează respectivele sedii secundare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a documentului prin care se atestă înfiinţarea acestora.
Pentru a putea desfășura activități cu caracter permanent pe teritoriul României, furnizorii din Uniunea Europeană de servicii de plasare a forței de muncă au obligația să notifice, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea activității, inspectoratul teritorial de muncă unde și-au înregistrat sediul permanent. Activitățile se vor desfășura doar la sediul permanent. Obligația de a informa cu 5 zile lucrătoare înainte ITM-ul local unde are loc procesul de recrutare de personal este valabilă și în cazul furnizorilor care prestează temporar sau ocazional astfel de activități.
Pe lângă selecția candidaților – conform pregătirii, aptitudinilor acestora și cerințelor pentru ocuparea posturilor – agenții au obligația să le asigure celor care-și caută o slujbă în străinătate și servicii de consultanţă, sprijin pentru redactarea unor documente necesare angajării, traduceri de acte sau pentru orice alte activități conexe.
Atât furnizorii de servicii, cât și agenții de plasare a forței de muncă trebuie să încheie contracte de mediere în formă scrisă, cu cetățenii români care solicită serviciile lor.
Agenţii de plasare efectuează în mod gratuit activităţi de mediere a cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, fără perceperea de la aceştia de comisioane, tarife sau taxe.
Inspecţia Muncii pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la cerere, situaţia privind persoanele mediate şi angajate în străinătate.
În cazurile în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României sunt sesizate de către cetăţenii români angajaţi în străinătate cu privire la încălcarea legislaţiei aplicabile în materie de dreptul muncii şi a clauzelor contractului individual de muncă, acestea transmit sesizările respective autorităţilor locale competente ale statului pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea angajatorul.
În cazul plasării în străinătate a unor cetăţeni români fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus, agenţii de plasare sunt obligaţi să suporte costurile aferente repatrierii cetăţenilor români în cauză, în baza documentelor justificative.
În cazul plasării în străinătate a unor cetăţeni români care, după semnarea contractului de mediere, nu îşi respectă obligaţiile ce decurg din acestea, lucrătorii sunt obligaţi să achite contravaloarea cheltuielilor efectuate de agentul de plasare, în baza documentelor justificative, fără ca această sumă să depăşească 200 euro/lucrător.
Înainte de a apela la serviciile unei firmele care intermediază şi plasează forţă de muncă în străinătate, solicitanţii de locuri de muncă în străinătate trebuie să se adreseze ITM-ului în raza căruia firma îşi are sediul.
Astfel, atragem atenţia persoanelor interesate de obţinerea unui loc de muncă în străinătate care recurg în acest sens la agenţii privaţi de recrutare sau la site-urile de recrutare de forţă de muncă, să verifice atât agenţii respectivi din România care le oferă locuri de muncă în străinătate (apelând la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia se află sediul firmei respective), cât şi firmele angajatoare din străinătate (la Registrul Comertului din statul respectiv).

Biroul de presa- AJOFM Vaslui

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.