Guvernul României a adoptat recent un program de interes national, „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”, care ar putea fi de mare ajutor bãtrânilor care nu au pe nimeni care sã-i ajute. Practic, de la bugetul de stat va fi asiguratã o finantare cãtre servicii publice de asistentã socialã acreditate, inclusiv asociatii de dezvoltare intercomunitarã, pentru plata salariilor îngrijitorilor personali si a managerilor de caz ce vor acorda servicii de îngrijire la domiciliu cãtre persoanele vârstnice aflate în nevoie. La nivelul judetului Vaslui, cu exceptia DGASPC, care acordã astfel de sevicii, pe raza municipiului Vaslui nu existã nici un operator privat acreditat în acest domeniu.

Persoanele varstnice aflate in nevoi, care nu au apartinãtori care sã le poarte de grijã, ar putea benefica de un program national in acest sens, recent initiat prin Hotãrare a Guvernului Romaniei. La nivelul judetului Vaslui, mãsura este cu atat mai necesarã cu cat, in afara DGASPC, care acordã astfel de sevicii pe raza municipiului Vaslui si a unor primãrii care, in functie de buget si posibilitãti, mai acordã astfel de servicii prin intermediul asistentilor sociali comunitari, nu existã nici o asociatie, ONG sau altã entitate specializatã pe ingrijire la domiciliu acreditatã. Mai mult, stãm prost si in cazul serviciilor medicale la domiciliu, gratuite sau nu, in afara medicilor de familie care au in sarcinã si aceastã activitate, doar alti trei operatori, dupã ce un al patrulea, de pe zona de sud a judetului s-a retras, asigurand astfel de servicii. Prin noul program national, sunt eligibile sã primeascã finantare serviciile publice de asistentã socialã acreditate si asociatiile de dezvoltare intercomunitarã care au obtinut licenta de functionare pentru serviciile de ingrijire la domiciliu, respectiv, pentru serviciile de asistentã comunitarã, panã la data incheierii contractului de finantare. Cererile de finantare se depun individual sau in parteneriat cu furnizori publici ori privati de servicii sociale. Sunt eligibile cheltuielile pentru serviciile de ingrijire personalã, iar suma maximã care poate fi solicitatã este la nivelul standardelor minime de cost la nivel national pentru serviciile sociale destinate ingrijirii la domiciliu a persoanelor varstnice prevãzute, aprobate prin Hotãrarea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza cãruia se stabileste contributia lunarã de intretinere datoratã de cãtre sustinãtorii legali ai persoanelor varstnice din centrele rezidentiale. De asemenea, sunt eligibile si cheltuielile de personal pentru asigurarea unui asistent social/manager de caz pentru persoanele varstnice. Costul estimat pentru o persoanã beneficiarã este de 975 lei/lunã, la un numãr mediu de 15 ore de ingrijire pe sãptãmanã, potrivit costului standard de 15 lei/orã, iar pentru un an, costul estimat ar fi de 11.700 lei. Programul urmeazã a se derula pe o perioadã de 2 ani de la data incheierii contractelor de finantare, dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie 2020. Bugetul total al acestui program de interes national, asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceastã destinatie, este de 25,184 milioane lei, din care: 3,2 milioane lei pentru anul 2018, 12,592 milioane lei pentru anul 2019 si 9,391 milioane lei pentru anul 2020. Conform actului normativ mentionat, se estimeazã cã, prin implementarea acestui program national, ‘1.000 de persoane varstnice dependente vor continua sã isi trãiascã viata, cu demnitate, in propria locuintã, ca urmare a furnizãrii de servicii de ingrijire la domiciliu’. Se sperã, cã astfel, va creste numãrul de unitãti de ingrijire la domiciliu publice si de servicii de asistentã comunitarã si se va reduce numãrul de persoane in asteptarea internãrii intr-un cãmin pentru persoane varstnice, in localitãtile in care existã centre rezidentiale, dar nu existã unitãti de ingrijire la domiciliu. În plus, urmeazã a fi angajati atat ingrijitori la domiciliu, cat si manageri de caz, cate unul la maxim 20 de persoane. Pe langã realul serviciu social oferit varstnicilor aflati in nevoie, noul Program National va reduce presiunea pe bugetele primãriilor sau a altor institutii care implementeazã deja astfel de servicii in comunitate sau ar dori sã facã acest lucru.

Sursa: http://www.monitoruldevaslui.ro/2018/06/sprijin-pentru-persoanele-varstnice-dependente.html

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.