Tinerii absolventi ai cursurilor liceale cu diplomã de bacalaureat care vor sã devinã politisti de frontierã se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul institutiilor de învãtãmânt ale Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Apãrãrii Nationale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii politisti de frontierã sunt puse la dispozitie un numãr de 646 locuri pentru specializarea Politie de Frontierã si Drept, astfel: -la Academia de Politie „A.I. Cuza” Bucuresti – Facultatea de Politie de Frontierã: -curs de zi 60 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari si 2 locuri pentru alte minoritãti; -curs frecventã redusã – 6 locuri. -la Academia de Politie „A.I. Cuza” Bucuresti – Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, specializarea: Drept – 20 locuri. -la Scoala de Pregãtire a Agentilor Politiei de Frontierã „Avram Iancu” Oradea, curs de zi: -sesiunea de admitere august – septembrie 2018 – 280 locuri; -sesiunea de admitere ian. 2019 – 280 locuri Inspectoratul General al Politiei de Frontierã recruteazã, de asemenea, candidati pentru admitere la institutiile de învãtãmânt ale Ministerului Apãrãrii Nationale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru urmãtoarele institutii: -la Universitatea Nationalã de Apãrare ”Carol I”, învãtãmânt de zi, 2 locuri; -la Academia Fortelor Terestre „Nicolae Bãlcescu”, învãtãmânt de zi, 21 locuri; -la Academia Tehnicã Militarã, învãtãmânt de zi, 33 locuri; -la Academia Fortelor Aeriene „Henri Coandã”, învãtãmânt de zi, 13 locuri -la Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân” Constanta, învãtãmânt de zi, 6 locuri; -la Scoala Militarã de Maistri Militari a Fortelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constan- ta, învãtãmânt postliceal, cu durata de 2 ani, învãtãmânt de zi, 66 locuri; -la Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre „Basarab I”, învãtãmânt postliceal, învãtãmânt de zi, 8 locuri; -la Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia”, învãtãmânt postliceal, 5. Recrutarea în vederea participãrii la concursul de admitere se realizeazã, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de cãtre structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Politiei de Frontierã, respectiv la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontierã, situat în Bucures ti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucuresti. Recrutarea candidatilor din judetele în care nu existã unitãti ale Politiei de Frontierã Române, se realizeazã de cãtre structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Politiei Române. Pentru Academia de Politie „A. I. Cuza” si pentru institutiile de învãtãmânt ale M.A.P.N. care scolarizeazã personal pentru Politia de Frontierã: -data limitã de înscriere este 25.05.2018 (la sediul structurilor Politiei de Frontierã, respectiv Politiei, în cazul în care în judetul de domiciliu al candidatului nu existã structuri ale politiei de frontierã); -data limitã de depunere a dosarului de candidat este 20.06.2018 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea); -perioada de înscriere/desfãsurare a concursului este 31.07-24.08.2018. Pentru Scoala de Pregãtire a Agentilor Politiei de Frontierã „Avram Iancu” – Oradea, sesiunea de admitere august – septembrie 2018: -data limitã de înscriere este 15.06.2018 (la sediul structurilor Politiei de Frontierã, respectiv Politiei, în cazul în care în judetul de domiciliu al candidatului nu existã structuri ale politiei de frontierã); -data limitã de depunere a dosarului de candidat este 13.07.2018 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea); -perioada de înscriere/ desfãsurare a concursului: 24.08-04.09.2018, (la Scoala de Pregãtire a Agentilor Politiei de Frontierã „Avram Iancu” Oradea). Pentru Scoala de Pregãtire a Agentilor Politiei de Frontierã „Avram Iancu” – Oradea, sesiunea de admitere ianuarie 2019: -data limitã de înscriere este 23.11.2018 (la sediul structurilor Politiei de Frontierã, respectiv Politiei, în cazul în care în judetul de domiciliu al candidatului nu existã structuri ale politiei de frontierã); -data limitã de depunere a dosarului de candidat este 18.12.2018 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea); -perioada de înscriere/ desfãsurare a concursului: 10.01-21.01.2019, (la Scoala de Pregãtire a Agentilor Politiei de Frontierã „Avram Iancu” Oradea). Contravizita medicalã si verificarea aptitudinilor fizice a candidatilor recrutati pentru toate institutiile de învãtãmânt ale Ministerului Apãrã- rii Nationale pe locurile alocate M.A.I. – Politia de Frontierã – se realizeazã, în mod centralizat, în perioada 07-11.07. a.c., ora 07.00, potrivit planificã rii care va fi adusã la cunostintã candidatilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la sectiunea Cariera/Institutii de învãtãmânt. Candidatii vor sustine probele eliminatorii si cele de cunostinte stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a institutiei de învãtãmânt. Pentru informare cu privire la organizarea si desfãsurarea concursului de admitere, candidatii vor consulta site-ul oficial al institutiei de învãtãmânt. Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la institutiile militare de învãtãmânt, tinerii trebuie sã îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele conditii: Sã aibã cetãtenie românã si domiciliul în România; Sã cunoascã limba românã scris si vorbit; Sã aibã capacitate deplinã de exercitiu; Sã fie declarati apt din punct de vedere medical, fizic si psihic; Sã aibã vârsta de minimum 18 ani; Sã fie absolventi de liceu, cu diplomã de bacalaureat; Sã aibã un comportament corespunzãtor cerin- telor de conduitã admise si practicate în societate; Sã nu aibã antecedente penale sau sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea; Sã nu aibã semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, în tinuta de varã; Sã nu fi fost destituit dintr-o functie publicã în ultimii 7 ani; Sã nu fi desfãsurat activitãti de politie politicã, asa cum sunt acestea definite de lege; Sã nu aibã calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizatii cu caracter politic; Sã nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de învãtãmânt; Sã fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generalã de minimum 9.00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de învãtãmânt de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evalueazã prin notã/punctaj/calificativ purtarea elevului. Concursurile de admitere se vor desfãsura astfel: Academia de Politie „A.I.Cuza” Bucuresti – Facultatea de Politie de Frontierã – concursul se va desfãsura în 2 etape: Etapa I – probe eliminatorii: contravizita medicalã; verificarea aptitudinilor fizice. Probele se sustin în ordinea prezentatã si fiecare dintre ele este eliminatorie. Participarea candidatilor la urmãtoarea probã este conditionatã de promovarea celei anterioare si, indiferent de cauzele si motivele invocate, nu se admit contestatii, repetãri sau reexaminãri la probele de aptitudini. La prezentarea pentru sustinerea probelor eliminatorii, candidatii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimatia de concurs si echipament sportiv adecvat sustinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice. Etapa II – proba de evaluare a cunostintelor Participã numai candidatii care au promovat probele eliminatorii. Disciplinele de concurs sunt: Istorie (test grilã); Limba românã (test grilã) ; Limba strãinã: englezã / francezã / germanã / rusã/ spaniolã – la alegere (test grilã); Probele la Istorie, Limba Românã si Limba strã- inã se sustin concomitent si se noteazã separat. Tematica si bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Politie „A.I. Cuza” se gãsesc pe www.academiadepolitie.ro Pentru Scoala de Pregãtire a Agentilor Politiei de Frontierã „Avram Iancu” – Oradea – concursul de admitere se va desfãsura în 2 etape, astfel: Etapa I – constã în: contravizita medicalã; verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor si baremelor prevãzute în metodologia de admitere. Fiecare probã are caracter eliminatoriu, participarea la urmãtoarea fiind conditionatã de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele si motivele invocate nu se admit contestatii, repetãri sau reexaminãri. Etapa II – proba scrisã de verificare a cunos- tintelor. Participã candidatii care au promovat etapa probelor de aptitudini si constã în sustinerea unui test grilã la urmãtoarele discipline de concurs: Limba românã (test grilã) Limba strãinã: francezã / englezã – la alegere; (test grilã) Tematica si bibliografia pentru concursul de admitere la Scoala de Pregãtire a Agentilor Politiei de Frontierã „Avram Iancu” Oradea se gãsesc pe pagina de internet www.avramiancu.ro. Pe durata concursului de admitere nu se asigurã cazarea, masa si transportul candidatilor. PROGRAM DEPUNERE CERERI / DOSARE: – pentru judetul Vaslui la sediul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui (municipiul Husi, str. Dobrina, nr. 18, jud. Vaslui, luni – vineri, orele 08:30 – 11:00 si 12:00 – 15:30).

Sursa: http://www.monitoruldevaslui.ro/2018/05/cum-poti-deveni-politist-de-frontiera.html

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.