Absolventii de liceu promotia 2018 se pot prezenta pentru inregistrare ca persoanã in cãutarea unui loc de muncã – o etapã prealabilã si obligatorie pentru obtinerea indemnizatiei de somaj – in intervalul 26 mai – 24 iulie. Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, absolventii trebuie sã se prezinte la agentiile pentru ocupare in raza cãrora isi au domiciliul in termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolventilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile incepe pe 26 mai, avand in vedere Ordinul nr. 3382/2017 al Ministerului Educatiei Nationale privind structura anului scolar 2017-2018, conform cãruia ‘Cursurile claselor terminale din invãtãmantul liceal se incheie in data de 25 mai 2018′ În situatia in care unii tineri mai au corigente si nu au situatia scolarã incheiatã la toate materiile, acestia se vor prezenta in termen de 60 de zile de la sustinerea si promovarea examenului de corigentã. În acest sens, adeverinta eliberatã de institutia de invãtãmant va specifica data promovãrii examenului de corigentã. În situatia in care un absolvent de liceu nu promoveazã examenul de bacalaureat (indiferent daca s-a prezentat sau nu la examen), acesta are dreptul sã se prezinte la agentia de ocupare cea mai apropriatã in intervalul 26 mai – 24 iulie 2018. În situatia in care un absolvent promoveazã examenul de bacalaureat, acesta are obligatia de a se prezenta in intervalul 26 mai – 24 iulie 2018, deoarece acesta este considerat absolvent din momentul in care a finalizat anul terminal si are situatia scolarã incheiatã la toate materiile. Dacã absolventii aflati in una din situatiile de mai sus nu se prezintã in intervalul de 60 de zile de la absolvire (26 mai – 24 iulie 2018), ei au dreptul sã se prezinte in continuare sã se inregistreze ca persoane in cãutarea unui loc de muncã, dar nu vor avea dreptul la indemnizatie de somaj. În vederea inregistrãrii la agentiile de ocupare, absolventii trebuie sã prezinte actul de identitate (fotocopie si original), certificat de nastere (fotocopie si original), actul de studii (fotocopie si original), adeverinta eliberatã de medicul de familie din care sa rezulte dacã este ßapt de muncã’ sau ßclinic sãnãtos’. Indemnizatia de somaj pentru absolventi este, potrivit Legii nr. 76/2002, o sumã fixã lunarã, acordatã pe o perioadã de 6 luni, in cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referintã (ISR). Avand in vedere cã, in 2018, ISR-ul este tot 500 de lei (valoare stabilitã incã din 2008), indemnizatia este de 250 de lei. Absolventii pot beneficia de acest drept o singurã datã pentru fiecare formã de invãtãmant absolvitã. Nu pot beneficia de indemnizatia de somaj absolventii care la momentul solicitãrii acestui drept au fost admisi sau urmeazã cursurile unei forme de invãtãmant, organizate si/sau acreditate, dupã caz, in conditiile legii. De asemenea, nu beneficiazã de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultãtilor de medicinã, medicinã dentarã si farmacie care, la data solicitãrii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legi. De mentionat cã absolventii promotiei 2018, inregistrati in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocupare Fortei de Muncã Vaslui, pot beneficia, in mod gratuit, de informare si consiliere profesionalã, mediere pentru identificarea unui loc de muncã, formare profesionalã gratuitã prin programe care asigurã initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea, specializarea, precum si de facilitãti financiare.

Sursa: http://www.monitoruldevaslui.ro/2018/04/in-atentia-absolventilor-promotiei-2018.html

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.