Un adolescent român din trei se aflã sub nivelul de bazã al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematicã, iar extinderea tehnologiei în tot mai multe domenii riscã sã lase în urmã lucrãtorii necalificati, se aratã într-un raport al Bãncii Mondiale.

Conform sursei citate, extinderea tehnologiei în tot mai multe domenii riscã sã lase în urmã cele mai sãrace natiuni ale Europei, dar si lucrãtorii necalificati, adâncind si mai mult discrepantele economice la nivelul Uniunii Europene. „Tehnologia genereazã beneficii pentru cei cu venituri mari si pentru cele mai avansate companii aflate în regiunile prospere, însã riscã sã sporeascã rata somajului si sã împingã si mai multi oameni într-o stare de sãrã- cie, în unele dintre zonele cele mai defavorizate ale Europei. În ultimii 15 ani, numãrul de meserii ce implicã muncã fizicã a scãzut în UE cu peste 15%, în timp ce meseriile ce implicã analizã si creativitate au crescut cu acelasi procentaj. Aceastã tendintã este în curs de cres- tere. Raportul recomandã decidentilor politici sã-si intensifice eforturile de crestere a competent elor lucrãtorilor, pregãtindu-i pentru noi ocupatii, pe o piatã a muncii care evolueazã rapid”, se aratã în document. În acest fel, informeazã raportul, se vor îmbunãtãti si standardele de viatã în acele tãri si regiuni rãmase la niveluri inferioare de dezvoltare. „Remarcabilul mecanism de convergentã al UE a sporit nivelul de crestere si prosperitate, aducând beneficii oamenilor si firmelor din toatã Europa, de peste 60 de ani. Cu toate acestea, convergenta nu se realizeazã în mod automat. Acest mecanism se va bloca dacã nu se iau mãsuri pentru a se asigura cã toti oamenii obtin aceleasi beneficii. Pentru a mentine acest avânt, avem nevoie de politici prin care sã ne asigurãm cã oamenii detin competent ele necesare pentru a valorifica noi oportunitãti. Accesul sporit la învãtãmânt si formare, alãturi de îmbunãtãtirea mediului de afaceri national vor crea mai multe locuri de muncã pentru oameni”, a declarat directorul executiv al Bãncii Mondiale, Kristalina Georgieva. Raportul mai sugereazã cã birocratia împovã- rãtoare trebuie eliminatã pentru a permite firmelor sã-si valorifice întregul potential si pentru a putea beneficia de tranzitia spre tehnologie. „Discrepantele crescânde dintre statele din nord si cele din sud înregistrate la nivelul productivitãtii în ultimele douã decenii ilustreazã provocãrile imediate cu care se confruntã Europa. În perioada scursã de la sfârsitul anilor 1990 si pânã în prezent, cresterea productivitãtii a înregistrat o decelerare de la 2% la 1,5% în Europa de Nord, în timp ce în Europa de Sud decelerarea a fost de douã ori mai rapidã. Educatia de calitate scãzutã în anumite regiuni si tãri ale UE creeazã si un clivaj socio-economic între cei mai bogati si cei mai sãraci. În 50% din statele UE, peste 20% dintre adolescentii cu vârste de peste 15 ani se aflã sub nivelul de bazã al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematicã, în timp ce în Bulgaria, Malta, România si Slovacia, procentajul respectiv depãseste 30%”, mentioneazã sursa citatã. Pentru a înlãtura diferentele existente la nivelul pietei muncii, spune Banca Mondialã, guvernele trebuie sã regândeascã sistemele educationale si sã introducã politici pentru crearea unor oportunitãti egale în educatie si angajare pe piata muncii. În multe tãri, sunt necesare îmbunãtãtiri radicale pentru a înzestra elevii si studentii cu competentele care le sunt necesare pentru a concura cu succes pentru locurile de muncã disponibile în viitor. „Lucrãtorii necalificati sunt mult mai vulnerabili la socurile unei piete a muncii aflatã în schimbare. Reglementãrile costisitoare existente în multe tãri din Europa Centralã si de Sud descurajeazã cresterea firmelor, crearea de noi locuri de muncã si atragerea de investitii strã- ine directe. Îmbunãtãtirea mediului de afaceri din UE va mai ajuta firmele sã beneficieze de pe urma procesului de crestere continuã în regiune, stimulând inovatia si încurajând adoptarea unor noi tehnologii”, informeazã raportul Growing United: Upgrading Europe”s Convergence Machine. În Grecia, Italia, Slovacia si Spania, de exemplu, microîntreprinderile oferã 40% din locurile de muncã.

Sursa: http://www.monitoruldevaslui.ro/2018/03/extinderea-tehnologiei-lasa-in-urma-lucratorii-necalificati.html

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.